Festivalul - Concurs de creaţie şi interpretare „TRECUT, PREZENT, VIITOR” ediţia a II-a

Data incepere: 2017-06-01
Data sfarsit: 2017-06-10
Locatie: Deva, Hunedoara (click pentru a vedea mai multe festivaluri in judetul Hunedoara)
Access: Fara bilet
Categorie: Altele
Organizator:

Liceul de Arte „Sigismund Toduţă” Deva


Site-ul festivalului Oferte cazare

Imagini promovareDespre festival

Tema concursului: ORIZONTURI- trecut, prezent, viitor

Grupul ţintă:

 • copii din învăţământul preprimar, primar, gimnazial şi liceal
 • cadre didactice din învăţământ preuniversitar

Secţiuni în concurs:

Toate secţiunile din concurs au ca TEMĂ PRINCIPALĂ, pentru această ediţie a concursului, „ORIZONTURI”, manifestate în artă din trecutul îndepărtat, până în prezent și proiectate în viitor. Toate secţiunile urmăresc punerea în valoare  a nemărginirii artei și, implicit, infinitul imaginației care ne încântă prin mesaje profunde și originale care au contribuit, contribuie şi vor contribui  la creşterea calităţii vieţii spirituale a omenirii.

 1. ARTE VIZUALE:

Categorii de vârstă: 3-7 ani, 8-10 ani, 11-14 ani, 15-18 ani

 1. Pictură: Dimensiunea A3 sau A4; tehnica la alegere, acuarele, acrylice, pastel etc. ; suport  hârtie, carton etc.

 

 1. Grafică: - Afişformat A3, tehnică mixtă

                        -Ilustraţie de carte format A5, realizarea unui calup de 3

imagini care să ilustreze tema dată în diferite tehnici ( creioane

grafice, colorate, carioci, tuş etc.)

 1. Artă decorativă: realizarea unor obiecte cu caracter vizual şi utilitar, realizate din materiale neconvenţionale (cutii conserve, peturi, borcane etc.) sau/ şi din materiale clasice (lut, lemn, ceramică etc.)
 2. Artă fotografică și video: realizarea unor fotografii color sau alb-negru, format A4( pot fi şi listate la imprimantă) și filmare pe suport CD sau e-mail, durata minim un minut.
 3. Benzi desenate: realizarea unei planşe de benzi desenate, format A3alb-negru sau color, textul poate fi scris în limba română sau limba engleză.
 4. MUZICĂ:

Categorii de vârstă: 4-6ani, 7-11 ani, 12-15 ani, 16-19 ani

             a.Muzică de divertisment ( muzicăuşoară, folk, jazz, rock, hip-hop etc.) :

         - soliştivocali ;

         -grupuri vocale sau vocal-instrumentale;

         - solişti instrumentişti;

         - formaţii instrumentale;

            b. Muzică populară

-soliştivocali ;

- grupuri vocale sau vocal-instrumentale ;

         - solişti instrumentişti;

         -ansambluri instrumentale (tarafuri);

 c.  Muzică cultă

- solişti vocali

          - ansambluri vocale (coruri)

          - solişti instrumentişti

          - formaţii camerale, ansambluri (orchestre)

 1. CREAŢIE LITERARĂ:

Categorii de vârstă: : 6-7 ani, 8-10 ani, 11-14 ani, 15-18 ani

 1. Teme orientative:   :   * orizonturile naturii –percepții exterioare

                                                                     - răsunet în suflet

                                     *  orizonturi –proiecții viitoare ale sinelui în chip               

                                                           artistic

b. Temă liberă:  „Orizonturi”

Lucrările pot fi scrise în limba română, limba engleză, limba franceză sau în orice altă limbă în care copilul se poate exprima liber.

Lucrările pot fi realizate în proză sau versuri.

Locul desfăşurării:

      -   Liceul de Artă „Sigismund Toduţă” DEVA

      -  Biblioteca Județeană ”Ovid Densuțianu”Hunedoara

-  Teatrul de Artă Deva

- Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva

Perioada de desfăşurare: 15 aprilie- 05 iunie 2017

1. Lucrările de la secţiunea Arte vizualese vor expedia până la data de 19.05. 2017.

Fiecare cadru didactic poate participa la această sectiune cu un nr. maxim de 5 lucrări, fiecare elev cu  o singură lucrare.

Toate lucrările trebuie să respecte tema concursului„ORIZONTURI”, îndeplinind specificaţiile de la punctul anterior („ Secţiunile concursului”) pentru a putea intra în competiţie pentru obţinerea trofeului secţiunii.

Lucrările vor fi etichetate pe spate în colţul din partea dreaptă de jos, cu majuscule. Eticheta va cuprinde: titlul lucrării, numele şi prenumele copilului, vârsta,  şcoala,  numele cadrului didactic îndrumător, localitatea, judeţul. Puteţi lista etichetele din Anexa 5.

Lucrările elevilor împreună cu FIŞA de înscriere ( Anexa 1), în 2 exemplare, acordul de parteneriat (Anexa 4) în 2 exemplare, vor fi expediate pe adresa:

Liceul de Arte „Sigismund Toduţă” Deva, Str. Ciprian Porumbescu, Nr. 1, Cod 330175, Deva, Jud. Hunedoara. Se va specifica pe plic: în atentia prof. Ligia Lac, pentru concursul „Trecut, prezent, viitor”

          Fiecare cadru didactic va trimite în plicul cu lucrări şi un plic autoadresat, pentru expedierea diplomelor.

          Vernisarea expoziţiei va avea loc la Galeria Liceului de Arte „Sigismund Toduţă” Deva  în perioada 01-10 iunie 2017.

În data de 01.06. 2017, toți elevii concurenți sunt  invitați să participe la diverse ateliere de creație, adaptate în funcție de vârstă, folosind diferite tehnici artistico-plastice.Participanții vor fi recompensați cu premii.

Jurizarea va fi făcută de către profesori de specialitate, organizatori şi partenerii concursului,  în data de 01 iunie 2017. Se vor acorda premii speciale, premiile I, II, III, menţiuni ,premii speciale din partea partenerilor și sponsorilor, diplome de participare pentru toţi participanţii, pe diplome se va specifica şi numele cadrului didactic coordonator.

Criterii de evaluare a lucrărilor prezente în concurs:

 • Lucrările trebuie să respecte tema dată, dar și secțiunea din concurs;
 • Lucrările trebuie să fie adaptate pe categoriile de vârstă propuse;
 • Lucrările trebuie să fie cât mai creative, folosind toate elementele de limbaj vizual, precum și tehnici diferite de lucru;
 • Lucrările trebuie să fie originale, nu xeroxate sau copiate după diferite imagini prelucrate.

Nu se admit contestaţii.

Lucrările elevilor nu se restituie.

Lucrările premiate selectate vor face parte din revista „TRECUT, PREZENT, VIITOR”,  Nr. 2, „Orizonturi” (înregistrată cu ISSN). Cei care doresc să o achiziţioneze vor trimite o solicitare pe adresa concurstpv@yahoo.rourmând să primească informaţii cu privire la modalitatea de achiziţionare.

Persoane de contact pentru secţiunea „ Arte vizuale”:prof. Corina Popa, Tel. 0722409207, e-mail:corina_mihaela_popa@yahoo.com; prof. Alina Nealcoş, tel. 0730 362126, e-mail: alina4octavia@yahoo.com 

2.  Pentru secţiunea Muzică

Repertoriul :

Muzică de divertisment : Concurenţii vor prezenta în concurs două piese live, din repertoriul românesc şi/sau   internaţional, o piesă mai veche (din anii 1960-1990) şi alta din repertoriul mai nou (din anul 2000 până în prezent), diferite ca stil şi caracter,  acompaniaţi de negative în format mp3 sau de instrumente;

Muzicăpopulară Concurenţii vor prezenta în concurs două piese live, de stil diferit, unul mai lent-doină sau baladă- şi altul mai ritmat acompaniaţi de negative în format mp3 sau de instrumente populare. Pentru categoriile de vârstă 6-7 ani și 8-10 ani nu sunt obligatorii doina sau balada, concurenții pot susține două melodii ritmate. Interpreţii vor purtaobligatoriucostumpopularadecvatzoneipe  care o reprezintă ;

Muzică cultă: Concurenţii vor prezenta în concurs  două piese, din perioade diferite de creaţie: prima piesă din repertoriul preclasic, clasic sau romantic, cea de-a doua din repertoriul secolului XX sau XXI, diferite ca stil şi caracter.

La instrumentele care necesită acompaniament, acesta se va face live. Nu se admite acompaniamentul în formă de negativ;

Durata unei piese muzicale este de 3-4 minute, programul de concurs nu va depăşi în total 8 minute.

Muzica şi textul pieselor trebuie să fie adecvate vârstei concurentului.

- Participare directă: Concursul va avea loc în data de : 03.06.2017, începând cu ora 9.00. Evoluţia formaţiilor înscrise în concurs se va face pe secţiuni şi grupe de vârstă. Programul detaliat va fi comunicat ulterior, după înscrierea participanţilor.

Pe scena festivalului-concurs pot participa  preşcolari, elevi de la ciclul primar, gimnazial, liceal , din grădiniţe, şcoli, licee sau cluburi ale elevilor,  cu vârsta cuprinsă între 4 si 19 ani,  care au talent muzical, precum şi cadre didactice - într-o secţiune separată dedicată adulţilor.

- Participare indirectă

Participanţii care nu doresc sau nu au posibilitatea să participe direct, pot trimite înregistrări cu momentele pe care doresc să le prezinte în cadrul acestei secţiuni, care va fi jurizată separat.

Materiale necesare înscrierii în concurs:

Participare directă:fişă de înscriere (Anexa 2), Acordul de parteneriat (Anexa 4), în două exemplare, o fotografie format jpg,PIESELE  PENTRU SOLIŞTII VOCALI, în format mp3, pozitiv ( cu vocea concurentului) si negativ. Pozitivul piesei poate fi o înregistrare mp3  sau un link cu o înregistrare dintr-o serbare şcolară sau alt concurs la care a participat concurentul şi unde poate fi ascultată vocea, pentru o eventuală preselecţie.

 Pentru concurenţii de la secţiunea Participare indirectă, se trimit inregistrări video cu piesele alese pentru concurs,fişă de înscriere (Anexa 2), Acordul de parteneriat (Anexa 4), în două exemplare.

Materialele necesare înscrierii vor fi expediate  în format electronic prin e-mail  sau prin poştă ( CD, DVD),  până la data de 19.05.2017  (data poştei),  pentru realizarea desfăşurătorului de  concurs şi a playlist-ului.

Adrese de expediere: e-mail:calin_muzik@yahoo.com

Adresa pentru expediere prin poştă:Liceul de Arte „Sigismund Toduţă” Deva, Str. Ciprian Porumbescu, Nr. 1, Cod 330175,  Deva, Jud. Hunedoara. Se va specifica pe plic: în atentia prof. Ligia Lac, pentru concursul „Trecut, prezent, viitor”

Fişa de înscriere,acordul de parteneriat şi un plic autoadresat, pentru expedierea diplomelor, se vor trimite prin poştă.

Premierea participanţilor la secţiunea Participare directă se va face în cadru festiv în aceeaşi  zi dupa terminarea concursului. Pentru cei de la Participare indirectă, diplomele şi/sau eventualele trofee vor fi trimise prin poştă.

Se vor acorda la fiecare categorie de vârstă şi fiecare secţiune, premiul IIIIII şi  3 menţiuni;

Marele premiu al secţiunii, trofeul ”TRECUT, PREZENT, VIITOR” se va acorda interpretului sau formaţiei care va obţine punctajul maxim în concurs.

Vor mai fi oferite participanţilor la festival trofee, medalii şi premii speciale din partea partenerilor şi sponsorilor.

Se va acorda fiecărui solist şi fiecărei formaţii  înscrise în concurs diplomă de participare. Pe diplome va fi precizat şi numele cadrului didactic îndrumător.

Se va acorda fiecărui profesor coordonator care are elevi laureaţi în concurs diploma de excelenţă.

Din juriu vor face parte reprezentanţi ai organizaţiilor partenere în proiectul nostru,  profesori de muzică, personalităţi din învăţământul judeţean/naţional/internaţional.

Juriul va ţine cont în notarea participanţilor de următorele criterii:

 • Calităţile vocale/tehnico-interpretativealeconcurenţilor ;
 • Realizarea artistică a repertoriului ales în funcţie de gradul de dificultate
 • Dicţia şi pronunţia la piesele vocale
 • Respectarea partiturii la piesele de muzică cultă
 • Expresivitateaartistică
 • Ţinutascenică

 

 Deciziile juriului de concurs nu vor putea fi contestate.

Persoane de contact pentru secţiunea „ Muzică”:

prof. Călin Sân, Tel. 0730 458966, e-mail:calin_muzik@yahoo.com (muzica de divertisment)

prof.Maria Hândorean, Tel. 0727 828813, e-mail:maria_handorean@yahoo.com(muzica populara)

prof. Adrian Donovici, Tel.0731 443228, e-mail: donoviciadrian@yahoo.com (muzica culta)

 

3.Lucrările de la secţiunea Creaţie literară se vor expedia până la data de 19.05.2017.

Lucrările pot fi scrise în format electronic sau letric, scris de mână

Lucrările în format electronic se vor tehnoredacta:

- în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm, text aliniat justified;

- titlul se va scrie cu majuscule ( Times New Roman, 14, Bold), centrat;

-la două rânduri sub titlu se va scrie autorul, cadrul didactic coordonator şi instituţia (Times New Roman, 12, Bold);

- la două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării ( Times New Roman, 12);

- pentru lucrările scrise în limba română se vor folosi semnele diacritice corespunzătoare limbii române.

Lucrările în format electronic, maxim 5 pagini, pentru creaţiile în proză şi 3 creaţii în versuri, se vor trimite la adresa de email: concurstpv@yahoo.ro sau prin poştă, împreună cu fişa de înscriere şi acordul de parteneriat.

Lucrările în format letric, vor avea maxim 1 pagină (format A4), scris de mână şi pot fi însoţite de desene sau o fotografie, pagina poate fi aranjată sub formă de manuscris . Pentru grupa de vârstă 6-7 ani, se acceptă mesaje scrise cu litere de tipar. Lucrările trimise letric (obligatoriu prin poştă), vor fi etichetate pe spate (Anexa 5).Aceste lucrări vor fi  legate într-un manuscris de către organizatori.

Fişa de înscriere (Anexa 3) şi acordul de parteneriat (Anexa 4) vor fi trimise în plic, împreună cu un plic autoadresat (pentru trimiterea diplomelor) la adresa:Liceul de Arte „Sigismund Toduţă” Deva, Str. Ciprian Porumbescu, Nr. 1, Cod 330175, Deva, Jud. Hunedoara. Se va specifica pe plic: în atentia prof. Ligia Lac, pentru concursul „Trecut, prezent, viitor”.

Jurizarea va fi făcută de către profesori de specialitate, organizatori şi parteneri ai concursului,  în data de 02.06.2017, la Biblioteca Județeană ”Ovid Densușianu” Deva, ora 14, când va avea loc și Concursul cu participare directă ”Orizonturi”.

În cadrul Concursului cu participare directă ”Orizonturi”, participanții vor realiza o creație literară după o tematică dată, în limba română sau engleză. Creațiile pot fi în proză (300-600 cuvinte,pentru gimnaziu și liceu, iar la învățământul primar nu se ține cont de numărul de cuvinte) sau versuri ( două poezii, de 1-3 strofe), narative,  descriptive sau pot îmbina narațiunea cu descrierea.

 Se vor acorda premii speciale, premiile I, II, III, menţiuni, premii speciale, diplome de participare pentru toţi participanţii, pe diplome se va specifica şi numele cadrului didactic coordonator.

Nu se admit contestaţii.

Lucrările premiate vor face parte din revista „TRECUT, PREZENT, VIITOR”,  Nr. 2, „Orizonturi” (înregistrată cu ISSN). Cei care doresc să o achiziţioneze vor trimite o solicitare pe adresa ligialacdeva@yahoo.com, urmând să primească informaţii cu privire la modalitatea de achiziţionare.

Persoane de contact pentru secţiunea „ Creaţie literară”:

prof. Alexandru Murar, Tel. 0766 711773, e-mail: ionut_­murar@yahoo.com,

prof. Luiza Dănuţ, tel. 0767 736208, e-mail:luiza_galut@yahoo.com

            Numărul premiilor I, II şi III şi al menţiunilor va fi de maxim 25% din numărul participanţilor pentru fiecare categorie de concurs.

Dintre premianţi vor fi selectaţi 20 de copii care vor

participa în două tabere de creaţie.

 1. Lucrările Cadrelor didactice trebuie să respecte aceleaşi cerinţe

de la secţiunile pentru elevi. Cadrele didactice pot participa cu lucrări proprii la toate secţiunile concursului.

Lucrările vor fi trimise pe adresa Liceul de Arte „Sigismund Toduţă” Deva, Str. Ciprian Porumbescu, Nr. 1, Cod 330175, Deva, Jud. Hunedoara. Se va specifica pe plic: în atentia prof. Ligia Lac, pentru concursul „Trecut, prezent, viitor”.

Se va completa aceeaşi fişă de participare ( Anexa 1, Anexa2 sau Anexa 3).

Fiecare cadru didactic participant va primi diplomă de excelenţă pentru participare. Lucrările vor fi publicate în revista „TRECUT, PREZENT, VIITOR”,  Nr. 2, „Orizonturi” (înregistrată cu ISSN).

Comentarii

Cauti si un loc de cazare in judetul Hunedoara?

Festivalul - Concurs de creaţie şi interpretare „TRECUT, PREZENT, VIITOR” ediţia a II-a Deva, Hunedoara

Sobe si seminee din teracotă mobile si moderne