Festivalul Internaţional de Muzică Uşoară "GEORGE GRIGORIU" Brăila, Ediția a XIII-a,

Data incepere: 2017-05-26
Data sfarsit: 2017-05-28
Locatie: Brăila, Brăila (click pentru a vedea mai multe festivaluri in judetul Brăila)
Access: Bilete la intrare
Categorie: Muzica
Organizator:

Consiliul Judeţean Brăila

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (Centrul de Creație Brăila)

Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România 

Societatea Română de Radiodifuziune. 

Telefon contact organizatori: Centrul de Creaţie Braila, 0239.614.710

Site-ul festivalului Oferte cazare

Imagini promovareDespre festival

Scopul concursului Festivalul concurs are drept scop promovarea muzicii uşoare autentice, afirmarea şi lansarea tinerelor voci, stimularea valorilor interpretative în vederea plasării lor în elita muzicii uşoare româneşti şi internaţionale. Festivalul se desfăşoară sub semnul numelui celui înscris în Cartea de Aur a muzicii uşoare româneşti, George Grigoriu. Festivalul se desfasoara pe doua sectiuni: concurs si recitaluri sustinute de artisti prestigiosi ai genului.

Condiţii

Concursul este deschis tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 – 30 ani, impliniti pana la data preselectiei şi se desfăşoară cu acompaniament orchestral (live). Laureaţii ediţiilor precedente (câştigătorul Trofeului şi câştigătorii premiilor I, II şi III) nu pot participa la concurs. De asemenea, în cazul participarii unui concurent la două ediţii consecutive ale festivalului, o a treia participare nu este posibilă. La solicitarea Organizatorului, câștigătorul Trofeului va susţine un microrecital la ediţia imediat următoare a Festivalului; în acest caz va beneficia numai de decontarea, de către organizator, a cheltuielilor de transport, cazare şi masă. 

Înscrierea la concurs Regulamentul Concursului poate fi găsit la:

www.festival-george-grigoriu.ro;

www.centruldecreatiebraila.ro

www.cjbraila.ro .

Preselecţia

Concurenţii români Preselectia se va efectua in baza Dosarului de inscriere transmis prin e-mail la adresa Institutiei (festival.braila@gmail.com), pana pe data de 30 martie 2017, sau prin depunerea directa a Dosarului de inscriere, la locul efectuarii Preselectiei in data de 1 aprilie 2017, începând cu ora 10 la sediul Societăţii Române de Radiodifuziune, Bucureşti, în faţa juriului Concursului.

Dosarul de preselecție va conţine urmatoarele:

- copie după cartea de identitate;

- fişa de înscriere (anexa la prezentul regulament);

- copie carnet elev/student unde este cazul, pentru a beneficia de facilitați fiscale existente;

- piesele muzicale aferente fisei de inscriere in format .mp3 sau .wma

- 2 fotografii artistice de inalta rezolutie

Cazarea, masa şi contravaloarea transportului pe timpul preselecţiei vor fi suportate de către concurenţi. 

Concurenţii străini Preselectia se va efectua in baza Dosarului de inscriere transmis prin e-mail la adresa Instituției (festival.braila@gmail.com) pana pe data de 30 Martie 2017.

Dosarul de preselectie va conţine urmatoarele:

- copie după paşaport / cartea de identitate;

- copie carnet elev/student unde este cazul, pentru a beneficia de facilitați fiscale existente.

- fişa de înscriere (anexa la prezentul regulament);

- piesele muzicale aferente fisei de inscriere in format .mp3 sau .wma

- 2 fotografii artistice de inalta rezolutie

Concurenții admiși la preselecție au obligația de a transmite un cont bancar pana la data începerii festivalului, in vederea efectuării plaților pentru eventualele premii câștigate. Taxa de participare Cuantumul taxei de participare este de 50 lei pentru toți concurenții. Concurenții români declarați admiși în urma preselecției vor achita taxa de participare la concurs, prin virament bancar în contul deschis la Trezoreria Brăila (Cont IBAN RO64 TREZ 1512 1G33 1900 XXXX) sau direct la casieria Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, până la data de 25 mai 2017. Concurenții străini vor plăti taxa de participare în numerar, la casieria Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, până la data de 25 mai 2017. Neachitarea acestei taxe în termenul prevăzut atrage eliminarea din concurs. 

Desfasurarea concursului

În urma preselecţiei vor rămâne în concurs un număr de 24 concurenţi selectați de juriu în urma preselecției. Lista concurenților admiși la preselectie va fi publicata pe site -ul Festivalului George Grigoriu, al instituției si al Consiliului Judetean Braila, in termen de o saptamana de la preselectie. Ordinea intrării în concurs se decide prin tragere la sorţi. Concurenţii vor respecta întocmai precizările organizatorilor cu privire la intrarea în concurs şi repetiţii.

Repertoriul

Concurenţi români Fiecare concurent va avea pregătite pentru concurs 2 piese de muzică uşoară din repertoriul românesc consacrat din care una din creaţia compozitorului George Grigoriu. Aceasta poate fi obţinut de pe pagina web a concursului sau direct de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale( Centrul de Creație Brăila) pe suport digital sau hârtie. Nu sunt admise compoziţiile proprii. Concurenţi străini Fiecare concurent va interpreta: - o piesă din repertoriul țării de origine, în limba maternă a concurentului, dintre cele două transmise pentru preselecţie, pe care o va transmite imediat ce primește confirmarea de participare; - o piesă compusă de George Grigoriu. Repertoriul din creaţia compozitorului George Grigoriu poate fi obţinut de pe pagina web a concursului sau direct de la Centrul de Creaţie Braila. Orchestraţiile pieselor de concurs ale concurenţilor străini pot fi realizate prin mijloace proprii şi transmise organizatorului până la data de 28 aprilie 2017. Componenţa orchestrei ce asigură acompaniamentul este următoarea: acoustic piano, keyboards, drums, percution, guitar, lead guitar, bass guitar, saxophone (alto or sopran).

Orchestraţiile pot fi asigurate şi de către organizator numai dacă concurentul comunică piesa aleasă din repertoriul compozitorului George Grigoriu şi piesa din repertoriul propriu până la data de 28 aprilie 2017. Este recomandat ca piesa din repertoriul propriu să fie în limba maternă a concurentului. 

Obligaţiile participanţilor

Să respecte clauzele regulamentului festivalului;

In cazul concurenților minori, organizatorii asigura cazarea si masa unui insotitor.

In cazul in care concurentii majori vin insotiti (impresar, membru familie, etc.), insotitorii isi vor suporta cheltuielile de cazare si masa.  Cheltuielile de transport vor fi suportate de catre concurenti.

Sa respecte conditiile de cazare si masa stabilite de Organizator, in intervalul aferent desfășurării festivalului-concurs.

Să semneze contractele de cesionare a dreptului de autor în favoarea organizatorilor în vederea difuzării pe media.

Laureaţii care nu sunt prezenţi la Gala de decernare a premiilor sunt descalificaţi. Orice abatere de la oricare dintre aceste obligaţii, duce automat la eliminarea din concurs.

Obligaţiile organizatorilor

Asigura transportul concurentilor străini de la aeroport si Gara de Nord din Bucuresti la Braila si retur, in perioada 23-29 mai 2017.  Asigura masa si cazarea concurenților in perioada 23-28 mai 2017 (inclusiv).

Organizează şi pun la dispoziţie sala de spectacole, spaţiile de repetiţie necesare desfăşurării festivalului;

Asigură buna desfăşurare a preselecţiilor şi imparţialitatea juriului de preselecție;

Asigură paza şi protecţia pe toată durata festivalului, inclusiv pe timpul repetiţiilor;

Asigură liniştea desfăşurării concursului prin interzicerea totală a presei şi a fotoreporterilor în culisele scenei cu excepţia reporterilor, televiziunii şi radioului acreditate;

Asigură corectitudinea și securitatea centralizării voturilor pentru clasamentele finale şi parţiale;

Asigură premiile.

Organizatorii nu răspund de evenimentele sau incidentele în care pot fi implicați concurenții în afara timpului de repetiții și scenă. 

Juriul

Are în componenţa sa personalităţi de marcă ale muzicii usoare româneşti si internaționale, membri ai Uniunii Compozitorilor, redactori radio TV, personalităţi culturale locale.

În juriul preselecţiei se va afla şi Preşedintele juriului de concurs.

Membrul juriului care regăseşte în lista concurenţilor elevi de a căror formare artistică se ocupă sau il impresariază, se abţine de la notare. Concurentul va primi media notelor celorlalţi membri ai juriului.

Nu se acordă premii Ex Aequo.

In caz de egalitate la puncte pentru unul sau mai mulți concurenți, departajarea acestora se va face in funcție de nota acordata de președintele juriului. Daca acest criteriu nu este suficient departajarea se va face prin Decizia directa a Președintelui juriului.

Membrii juriului păstrează confidențialitatea notelor si clasamentelor rezultate din jurizare.

Toate deciziile juriului sunt definitive și irevocabile.

Rezultatele jurizării se fac publice doar in momentul decernării premiilor, ulterior lista fiind publicata pe site-urile Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Consiliului Județean si a Festivalului.

Premii Se acorda următoarele premii:

Trofeul George Grigoriu – 5.000 euro

Premiul I – 2.500 euro

Premiul II – 2.000 euro

Premiul III – 1.500 euro

3 menţiuni a cate 500 euro

Mai pot fi acordate si alte premii din alte surse si sponsorizari. Sumele corespunzătoare premiilor sunt impozabile conform legislatiei romane in vigoare la data acordarii acestora. Premiile vor fi oferite in RON, la cursul BNR din data decernarii lor iar plata premiilor se face prin virament, in conturile comunicate de concurenți. Comisioanele bancare, aferente transferului premiilor, vor fi suportate de către Organizator. Concurenţii care nu se regăsesc printre premiaţi vor primi diplome de participare. Orice modificari ale Regulamentului impuse de situatii independente de organizator – vor fi comunicate in timp util pe site-ul concursului si pe cel al organizatorilor. Date de contact Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (Centrul de Creație Brăila) Telefon si fax +40239.614.710/0725.526.810 e-mail: festival.braila@gmail.com

 

 

 

Comentarii

Cauti si un loc de cazare in judetul Brăila?

Festivalul Internaţional de Muzică Uşoară "GEORGE GRIGORIU" Brăila, Ediția a XIII-a, Brăila, Brăila

Sobe si seminee din teracotă mobile si moderne