Termenii si conditiile de utilizare a paginii web

ACCEPTAREA CONDITIILOR

Prin accesarea acestui site web www.festivaluri-romanesti.ro si/sau a oricarei pagini a acestuia https://www.facebook.com/festivaluriromanesti.ro sunteti de acord cu aceste conditii de utilizare. Orice persoană care accesează acest site va trebui să citească secţiunea Termeni şi condiţii, prezentaţi în continuare, înaintea accesării site-ului pe alte secţiuni. Daca nu sunteti de acord cu acesti Termenii si conditiile de utilizare, nu accesati acest site. Parcurgerea şi utilizarea site-ului www.festivaluri-romanesti.ro reprezintă acceptarea fără limitări sau rezerve de către Dumneavoastră a prezenţilor termeni şi condiţii. www.festivaluri-romanesti.ro îşi rezervă dreptul în mod unilateral de a modifica, de a schimba, corecta, adăuga şi / sau retrage în întregime aceşti termeni, fără a anunţa în prealabil, şi vor produce efecte din momentul publicării pe site-ul www.festivaluri-romanesti.ro .

Prin inregistrarea pe site, Utilizatorul accepta în întregime şi necondiţionat termenii şi condiţiile de utilizare ai site-ului şi înţelege că utilizarea acest site trebuie să se realizeze în conformitate cu cerinţele sale.

INFORMAŢII SITE

Site-ul www.festivaluri-romanesti.ro este utilizat de SC NOVALAND SRL, denumită în continuare Companie, CUI RO 33264858 , J05/923/2014, cu sediul în Beiuş, jud.Bihor. Conţinutul, sigla, design-ul www.festivaluri-romanesti.ro cuprins pe site este proprietatea acestei companii şi sunt protejate de legislaţia română privind drepturile de autor şi drepturile conexe. În privinţa textelor postate de către utilizatori pe site, devin proprietatea www.festivaluri-romanesti.ro, şi a companiei SC Novaland SRL, din momentul postării acestora pe site. Cu toate acestea, informaţiile şi conţinutul postat de utilizatorii înregistraţi şi autentificaţi pe site, dreptul de autor şi responsabilitatea asupra acestora aparţin în totalitate celor ce au postat informaţiile, sau au transmis în scopul postării pe site, în baza contractelor de parteneriate încheiate cu compania.

www.festivaluri-romanesti.ro este o platformă care centralizează la nivel naţional toate evenimentele culturale : festivaluri, târguri, activităţi culturale, zilele cetăţii ( oraşului, comunei ) , obiectivele turistice din România, unităţile de cazare şi produsele tradiţionale, astfel încât să creeze facilitatea turistului ce doreşte să-şi petreacă vacanţa, concediul, weekend-ul în România într-o anumită zonă geografică să identifice ce evenimente culturale se desfăşoară în acea zonă, ce obiective turistice poate găsi în zona de interes, unde se poate caza şi ce produse tradiţionale poate găsi în zona geografică pe care o tranzitează şi în ce perioadă a lunii sau anului.

Festivaluri-romanesti are pagina de facebook www.facebook.com/festivaluriromanesti.ro pe care promovează conţinutul site-ului amintit mai sus.

DESCRIEREA SERVICIILOR

www.festivaluri-romanesti.ro este un proiect de promovare şi dezvoltare culturală şi turistică, prin care dorim să sprijinim iniţiativele de acest gen ce se organizează în România. Nu ne oprim doar la festivalurile tradiţionale româneşti, nu ne axăm doar pe produsele pur româneşti, deşi numele domeniului pare să sugereze doar atât. Considerăm că tot ce se desfăşoară pe teritoriu românesc este în final un eveniment românesc, chiar dacă tematica evenimentului va excede tradiţiilor româneşti. De asemenea site-ul îşi propune să promoveze şi alte activităţi culturale, târguri, ori zilele cetăţii etc.

Site-ul îşi propune să funizeze servicii de promovare şi publicitate pe site şi pe paginile auxiliare ale domeniului www.festivaluri-românesti.ro 4 categorii de interes pentru turistul care doreşte să parcurgă teritoriul României şi să-şi valorifice timpul în funcţie de interesele culturale din fiecare zonă geografică, în funcţie de obiectivele turistice apropiate zonei de interes, în funcţie de unităţile de cazare şi în funcţie de produsele tradiţionale pe care le poate găsi în zona sa de interes.

Compania pune la dispozitie informatiile din acest site web in scop informativ general, în scopul promovării turistice, culturale a zonelor şi evenimentelor desfăşurate în România, si nu garanteaza de exactitatea lor la un moment dat, desi se va incerca pe cat posibil ca la publicarea lor pe site toate informatiile sa fie exacte. Compania prin partenerii săi face diligenţele necesare în scopul culegerii a cât mai multe informaţii de interes pentru fiecare zonă geografică în parte.

Serviciile de promovare a festivalurilor şi a obiectivelor turistice se realizază în mod GRATUIT , în baza contractelor de parteneriat încheiate între companie şi organizatori, gazdele evenimentelor, ori de către instituţiile statului abilitate a lua astfel de decizii în domeniul promovării culturale, turistice a zonelor din România. Acordul scris, dat pe e-mail, fax ori corespondenţă, dă dreptul companiei de a posta pe site informaţiile solicitate ori furnizate. De asemenea, în baza acordului dat de către parteneri, în orice formă prevăzută de lege ce permite tranferul datelor, şi recepţia acestora, compania poate posta şi informaţii preluate de pe site-urile instituţiilor partenere. În condiţiile în care instituţia parteneră se înregistrează şi autentifică pe site, poate posta informaţiile în mod direct, prin încărcarea câmpurilor solicitate, urmând a fi apoi validate de către administratorul site-ului www.festivaluri-romanesti.ro

Serviciile de promovare a unităţilor de cazare şi a produselor tradiţionale se va face contra cost, în urma încheierii unui contract de prestări servicii, în funcţie de oferta agreată de părţi. Aceştia au posibilitatea înregistrării, autentificării şi încărcării pe site a informaţiilor despre afacerea proprie ori administrată, ce urmează a se valida spre a fi postată pe site, după transmiterea dovezii efectuării plăţii către companie.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ şi RĂSPUNDEREA

Conţinutul, sigla, desingn-ul www.festivaluri-romanesti.ro cuprins pe site este proprietatea acestei companii şi sunt protejate de legislaţia română privind drepturile de autor şi drepturile conexe. În privinţa textelor postate de către utilizatori pe site, devin proprietatea www.festivaluri-romanesti.ro, şi a companiei SC Novaland SRL, din momentul postării acestora pe site. Cu toate acestea, informaţiile şi conţinutul postat de utilizatorii înregistraţi şi autentificaţi pe site, dreptul de autor şi responsabilitatea asupra acestora aparţin în totalitate celor ce au postat informaţiile, sau au transmis în scopul postării pe site, în baza contractelor de parteneriate încheiate cu compania.

Anumite secţiuni conţin informaţii puse la dispoziţie de către utilizatorii înregistraţi şi autentificaţi , printr-o licenţă gratuită, neexclusivă, şi nelimitată în timp şi spaţiu.Această licenţă permite companiei dreptul de a furniza informaţiile atât pe site cât şi pe pagina de facebook a festivaluri-romanesti.ro , https://www.facebook.com/festivaluriromanesti.ro

Preluarea informaţiilor de pe acest site se va face ţinând cont de prevederile legale în materie. Cu toate acestea sigla site-ului, harta de pe pagina home, simbolurile categoriilor / pictogramele nu pot fi folosite decât cu acordul scris al companiei, fiind proprietatea exclusivă a companiei şi fiind protejate de drepturile de autor. Logo-ul site-ului va fi pus la dispoziţie partenerilor, colaboratorilor şi cocontractanţilor în scopul promovării reciproce a domeniului ori serviciului oferit de companie, şi doar în acest scop. Acestea nu pot fi folosite în alte scopuri , şi nu pot fi preluate ori prelucrate, fiind proprietatea exclusivă a companiei. Utilizarea conţinutului site-ului se poate face exclusiv în scopuri personale, nu comerciale ori mediatice, fără a obţine niciun fel de venit sau câştig, de nicio natură.

Este interzisă orice utilizare a conţinutului www.festivaluri-romanesti.ro în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul înscris sau de legislaţia în vigoare.

Orice cerere de utilizare a conţinutului site-ului se va adresa pe adresa de e-mail: festivaluri.romanesti@yahoo.com, şi nu se pot folosi decât după primirea răspunsului favorabil în scris al administratorului site-ului ori a reprezentantului legal al companiei.

În condiţiile în care consideraţi că un anumit conţinut aflat pe site-ul nostru vă încalcă drepturile dvs de proprietate intelectuală, sunteţi rugat să transmiteţi un e-mail la adresa festivaluri.romanesti@yahoo.com cu justificarea încălcării drepturilor dvs, pentru a permite administratorilor site-ului ori companiei să acţioneze în conformitate cu prevederile legale în materie. Ca urmare a acestei acţiuni, soluţionate în mod favorabil, compania si adminsitratorul site-ului va înlătura conţinutul se pe site.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că Adminitratorul site-ului şi compania este exonerată de orice răspundere pentru conţinutul, materialele, datele ori informaţiile , fără a ne limita la acestea, postate de utilizatori, instituţii partenere ori cocontractanţi , ori de la sursele oficiale, având categoria de informaţii publice. De asemenea înţeleg şi acceptă că întreg conţinutul site-ului are un caracter informativ, orientativ şi succint al informaţiilor şi administratorul site-ului ori compania nu răspunde în niciun fel pentru veridicitatea ori valididatea conţinului site-ului ori pentru orice efect juridic ce decurge din utilizarea acestuia. Compania si administratorul au sarcina de a culege informaţiile de la terţi şi a le promova activitatea, însă răspunderea pentru conţinutul, informaţiile şi imaginele postate de aceştia ori furnizate de aceştia către compania spre a fi utilizate pe site aparţine în exclusivitate utilizatorului ori partenerului, sau cocontractantului care a furnizat informaţiile.

Utilizatorii vor putea fi traşi la răspundere pentru orice încălcarea a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe pentru informaţiile şi materialele furnizate pe site, iar răspunderea le aparţine în totalitate.

În cazul mărcilor, brevetelor, operelor încărcate de utilizatori ori de adminsitratori în baza contractelor cu terţii , vă reamintim că www.festivaluri-romanesti.ro este o platformă în care informaţiile sunt încărcate de către terţi, sau furnizate de terţi şi nu avem posibilitatea verificării individuale şi obiective a fiecărui continut postat. Depunem în acest sens toate diligenţele pentru ca informaţiile furnizate, precum şi materialele încărcate ( foto şi video ) să se facă cu respectarea drepturilor de autor.

Persoanele care transmit în orice mod informaţii ori materiale , ori postează pe site în mod direct, înţeleg şi acceptă că răspund personal pentru conţinutul acestora care ar putea încălca drepturile de autor ale terţilor. De asemenea aceştia sunt de acord să cedeze exclusiv, pe termen nelimitat şi pe toate teritoriile, fără limitare în timp, toate drepturile de utilizare , adaptare, modificare şi /sau retransmitere a conţinutului cu care contribuie sau postează pe site. Administratorul site-ului ori compania ce-l gestionează nu-i poate fi angajată răspunderea sub nicio formă pentru prejudiciile cauzate terţilor, pentru conţinutul postat pe site care ar încălca drepturile de autor ale terţilor sau acre ar putea cauza prejudicii de orice natură pentru terţi şi utilizatori.

Se interzice postarea pe site a oricăror informaţii ori materiale cu conţinut obscen, mesaje discriminatorii, rasiste, soviniste, vulgare, ilegale, ameninţătoare, abuzive, indecente, ori alte asemenea care ar fi de natură a leza drepturile şi libertăţile omului, potrivit legislaţiei în vigoare.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă, că în cazul în care informaţiile sau materialele prevăzute la alineatul precedent, vor fi postate, administratorul site-ului ori al companiei poate opta în mod discreţionar pentru suspendarea ori blocarea accesul, ori interzicerea accesului la anumite secţiuni ale site-ului până la remedierea situaţiei create şi/sau repararea prejudiciului suferit de persoanele care invocă aceste încălcări. În cazul ripostării cu materiale ori informaţii în alte platforme media, persoana, utilizatorul, compania ori instituţia poate răspunde pentru prejudiciul material sau de imagine cauzat site-ului ori companiei noastre, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie.

Festivaluri-romanesti.ro poate , fără orice altă notificare sau formalitate şi fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să blocheze accesul dvs la conţinutul site-ului sau la o parte a acestui conţinut.

ÎNREGISTRARE, parole şi responsabilităţi

Accesul dvs la informaţiile oferite prin intermediul site-ului este liber. Pentru a beneficia de servicii ale site-ului ori ale companiei este nevoie să vă înregistraţi şi să vă autentificaţi prin completarea datelor dvs în câmpurile solicitate, folosind un nume de user şi o parolă. Vă rugăm nu dezvăluiţi parola dvs nimănui, şi vă învederăm faptul că nici administratorii site-ului, nici ai companiei nu vă vor solicita divulgarea parolei dvs de autentificare, care este şi trebuie să rămână secretă.

Vă atenţionăm că nicio transmisie de date prin intermediul internetului nu este 100% sigură, iar administratorul site-ului ori al companiei nu vă poate garanta protecţia informaţiilor personale transmise către noi, către şi de la serviciile noastre online. Orice divulgare a datelor dvs se face pe riscul dvs ca utilizator.

SCHIMBĂRI ALE SITE-ULUI

Festivaluri-romanesti.ro îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment funcţionarea site-ului ori a unor secţiuni ale acestuia. De asemenea , ne rezervăm dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul conţinut al site-ului.

Imaginea site-ului, structura sa ori însemnele acestuia se pot schimba oricând de către administratorii site-ului ori ai companiei, fără o notificare către utilizatori ori terţi, cocontractanţi ori parteneri, în scopul îmbunătăţirii serviciilor oferite, astfel încât variante ale site-ului up-datate pot să apară oricând, fără o notificare anterioară.

NEANGAJAREA RASPUNDERII

Administratorii site-ului şi/ sau ai companiei nu pot fi facuţi raspunzatori in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

Administratorii site-ului şi/ sau ai companiei nu garanteaza in nici un fel acurateţea, gradul de utilitate sau caracterul complet al informatiilor sau al materialelor cuprinse in acest site şi nu garanteaza rezultatele ce s-ar putea obţine din utilizarea informatiilor prezentate prin intermediul acestui sit şi nici disponibilitatea spre folosire a oricaror informatii prezente pe site.

Administratorii site-ului şi/ sau ai companiei nu isi asuma nici o responsabilitate pentru continutul nici unui material prezntat pe acest site. Acestea sunt prezentate in scop informativ si fiind considerate ca fiind utile.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă condiţiile de utilizare a site-ului şi folosesc serviciile acestuia pe riscul lor. Aceştia acceptă că administratorii site-ului şi/ sau ai companiei sunt absolviţi de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncţionalităţi sau erori în funcţionarea site-ului ori a unei erori tehnice de orice fel în furnizarea serviciului, indiferent de cauza ce a dus la astfel de situaţii, chiar şi în situaţia în care ar fi cauzate în mod direct şi exclusiv culpei administratorului site-ului si /sau companiei.

De asemenea, utilizatorii înţeleg şi acceptă că administratorii site-ului şi/ sau ai companiei sunt absolvitţi de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul serviciilor companiei, precum şi pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare.

Forţa majoră exonerează de răspundere în condiţiile Codului Civil Român. Cazurile de forţă majoră includ, dar nu se liminează la acestea, erori de funcţionare ale echipamentului tehnic al administratorului site-ului, lipsa funcţionării conexiunii la internet, lipsa conexiunilor la telefoane şi smartphon-uri ori tabelete, viruşii informatici, atacurile informatice de orice fel şi interferarea cu programe informatice problematice, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, greva sau altele.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure şi să despăgubească integral pe administratorul site-ului şi /sau al companiei împotriva oricăror cereri, pretenţii, acţiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri, cheltuieli de judecată, cheltuilelile experţilor tehnici, ai reprezentanţilor contractuali, avocaţi, ori cheltuilile ocazionate cu executarea, proceduri notariale ori de executare , despăgubiri , amenzi, regularizări ori penalităţi, cu privire la orice acţiune a utilizatorului în legătură cu utilizarea serviciului site-ului sau în legătură cu acesta.

REGULI GENERALE

Orice utilizator care vizitează acest site-ul o face pe propria raspundere. Materialele şi informatiile continute in acest site sunt furnizate în scop de informare generala, nefiind însotite de nici un fel de garanţii, explicite sau implicite.

Site-ul şi compania, prin reprezentanţii şi administratorii săi respectă viaţa dvs privată ţi datele cu caracter personal pe care le împărtăşiţi cu noi în momentul accesarării pe site. Aceste informaţii au rolul de a vă informa cu privire la ce tip de informaţie identificabilă personal este colectată de la dvs, cum şi unde am putea folosi aceasta informaţie, cum înţelegem noi să protejăm informaţia colectată de la dvs, cine are acces la informaţia colectată de la dvs şi cum pot fi corectatate în timp inadvertenţele din infrmaţia preluată.

Site-ul şi compania respectă legislaţia română în vigoare, respectiv Legea nr. 677/2001 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ei ulterioare.

APROBAREA COMENTARIILOR şi a INFORMAŢIILOR

Administratorii site-ului şi/sau ai companiei îşi rezervă dreptul de a nu aproba sau de a dezactiva ( fără posibilitatea ulterioară de a le reactiva ) acele informaţii sau comentarii trimise spre publicare sau publicate care contravin termenilor şi condiţiilor de utilizare , care sunt în afara articolului principal, a secţiunii corespunzătoare, ori pe care le consideră, în mod unilateral ca fiind ilegale, discriminatorii, injurioase, neadecvate sau dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terţilor.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru conţinutul mesajelor trimise spre publicare şi avizate de adminsitratorul site-ului.

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că nu pot publica, transmite ori face referire către utilizatorii sau membrii site-ului niciun fel de mesaj comercial nesolicitat, mesaje cu informaţii confidenţiale, mesaje ce conţin viruşi sau orice alte secvenţe de cod care se dovedesc a fi distructive sau care pot întrerupe, elimina sau limita funcţionalitatea site-ului www.festivaluri-romanesti.ro , mesaje de tip de joc piramidal sau orice alta activitate menita a insela increderea unor alte persoane ca şi orice mesaje cu texte ilegale, imorale, injurioase, ameninţătoare, abuzive, indecente, care încalcă în orice fel dreptul de proprietate intelectuală sau alte drepturi pe care le poate avea un terţ.

INCHEIEREA ACORDULUI

www.festivaluri-romanesti.ro şi compania isi rezerva dreptul de a schimba termenii, conditiile şi politicile in orice moment fara a anunta in prealabil, prin urmare sunteti rugat sa revedeti in mod regulat aceasta sectiune pentru a fi la curent cu modificarile aduse.

LEGEA GUVERNATĂ

Drepturile şi obligaţiile părţilor , impuse de prezentele termeni şi condiţii, precum şi toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate şi guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord ori orice altă situaţie ivită ca urmare a utilizării site-ului nostru, se va soluţiona pe cale amiabilă, iar în condiţiile în care părţile nu cad de acord, se va soluţiona în faţa instanţelor judecătoreşti competente.

Sobe si seminee din teracotă mobile si moderne